11 maja, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje w swojej siedzibie przy ul. Wyki 3 dzień otwarty pod hasłem „Sięgnij po dane”. Zapraszamy do uczestnictwa koła naukowe studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych razem z opiekunami. Podczas wizyty dowiecie się Państwo co to jest Bank Danych Lokalnych, jak wygenerować mapy przy użyciu Atlasu Regionów i Portalu Geostatystycznego, a także wysłuchacie prelekcji na temat projektów realizowanych w Urzędzie z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. Dodatkową atrakcją będzie mini turniej gry planszowej przygotowanej przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie specjalnie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Po skończonym turnieju grę udostępnimy w Internecie z możliwością jej pobrania. Ze względu na ściśle określoną liczbę graczy zgodnie z regulaminem gry, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 10 maja 2018 r. pod adresem Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/siegnij-po-dane