9 marca 2017 roku odbędą się już po raz 9 - ty obchody Dnia Statystyki Polskiej.

Dzień Statystyki Polskiej został powołany wspólną uchwałą Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Prezesa GUS podczas zebrania Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN w dniu 2 grudnia 2008 roku.

Data 9 marca została wybrana na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego z 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowadzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich, który pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności” stał się pierwszym w Polsce spisem statystycznym.

Urząd Statystyczny w Krakowie włączając się w obchody Dnia Statystyki Polskiej przygotował okolicznościową infografikę przedstawiającą województwo małopolskie na tle całego kraju.

Infografika złożona jest z 6 kart przedstawiających podstawowe informacje dotyczące:

- demografii

- gospodarki

- transportu

- rynku pracy i warunków życia

- nauki i techniki

oraz

- kultury i sztuki

 

Każda z kart przedstawia dane statystyczne dla województwa małopolskiego oraz analogicznie dla całego kraju, co pozwala na dostrzeżenie wielkości zjawiska w województwie poprzez porównanie z terytorium całego kraju.