Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków z Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), ustanowiono 20 października Europejskim Dniem Statystyki (European Statistics Day). Urząd Statystyczny w Krakowie włączając się w obchody tego święta zaprasza do udziału w Dniu Otwartym dla uczniów i studentów w siedzibie Urzędu, przy ulicy K. Wyki 3 w Krakowie.  

W trakcie Dnia Otwartego zostaną przeprowadzone warsztaty i konsultacje z zakresu obsługi Portalu Informacyjnego Eurostatu.  Przewidzieliśmy dwie tury spotkania: I tura: 10.00 – 11.30 oraz II: 11.45 – 13.15. Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do 19 października (środa) do godz. 12.00 na z podaniem preferowanej godziny spotkania.