Główny Urząd Statystyczny wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym serdecznie zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Zapisy potrwają od 24 października do 21 listopada br.

W założeniach Organizatorów Olimpiada Statystyczna łączy w sobie różne cele. Począwszy od rozwijania zainteresowań ekonomicznych u młodzieży, poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, poprzez umiejętność praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Niemniej jednak Organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne.

Olimpiada ma charakter trójstopniowej rywalizacji. Podczas trzech etapów (zawody szkolne – 1 grudnia 2017 r., zawody okręgowe – 9 stycznia 2018 r., i zawody centralne: etap pierwszy – test on-line – 28 lutego 2018 r., etap drugi – praca pisemna – 9 marca 2018 r.) wyłonione zostanie grono 30 finalistów na których czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim indeksy na największe uczelnie ekonomiczne w kraju. 

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie internetowej

http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/