9 marca jest dniem szczególnym dla Polskiej Statystyki i dlatego w tym dniu ogłaszamy nowy konkurs „Sięgnij po dane”

Pierwszy etap Konkursu polega na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu w formie komiksu opisującego dowolnie wybrane zagadnienie dotyczącego województwa małopolskiego oraz dołączenie do niego krótkiego komentarza.

Spośród nadesłanych prac Komitet wyłoni 5 finalistów z najwyższą liczbą punktów, którzy wezmą udział w drugim, finałowym, etapie konkursu.

Drugi etap Konkursu polega na  publicznej prezentacji pracy konkursowej/omówienie przesłanego plakatu bez użycia prezentacji multimedialnych. Czas przeznaczony na prezentację plakatu przez jednego finalistę wynosi maksymalnie 10 minut. Prezentacje prac odbędą się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Krakowie (ul. K. Wyki 3) w dniu 15.05.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkurs w zakładce „Konkurs”.


Gorąca zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia w Konkursie