W dniu 4 stycznia 2016 r. w Oddziale Narodowego Banku Polskie w Krakowie w obecności Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Prof.  dr hab. Janusza Witkowskiego  , podpisane zostało porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie reprezentowanym przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dra hab. Andrzeja Sokołowskiego a Urzędem Statystycznym w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora dra Krzysztofa Jakóbika.