Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja w województwie małopolskim w roku szkolnym 2008/2009
11.04.2014 Archiwum Edukacja w województwie małopolskim w roku szkolnym 2008/2009
2 Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2015/2016
31.08.2016 Archiwum Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2015/2016

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie małopolskim w okresie I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie małopolskim w okresie I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Gospodarka oparta na wiedzy w województwie małopolskim w latach 2011–2013
26.01.2015
2 Informacja sygnalna Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2014 r.
27.10.2016 Archiwum Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2014 r.
3 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2015 r.
02.02.2017 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2015 r.
4 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w marcu 2017 r.
31.03.2017 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w marcu 2017 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2015 r.
29.07.2016 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2015 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2015 r.
30.05.2016 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2015 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2015 r.
01.12.2016 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2015 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2016 r.
17.02.2017 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2016 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2012 r.
09.04.2014 Archiwum Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2012 r.
2 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie małopolskim w 2010 r.
11.04.2014 Archiwum Warunki pracy w województwie małopolskim w 2010 r.
3 Informacja sygnalna  Wypadki przy pracy w województwie małopolskim w 2009 r.
11.04.2014 Archiwum  Wypadki przy pracy w województwie małopolskim w 2009 r.
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie małopolskim w 2011 roku
20.11.2015
5 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2016 r.
31.03.2017 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2015 r.
15.07.2016 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2015 r.
31.10.2016 Archiwum Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2015 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie małopolskim w 2012 r.
10.04.2014 Archiwum Rolnictwo w województwie małopolskim w 2012 r.
2 Informacja sygnalna Lasy i gospodarka leśna w województwie małopolskim w 2007 r.
11.04.2014 Archiwum Lasy i gospodarka leśna w województwie małopolskim w 2007 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2014 r.
31.07.2015 Archiwum Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2014 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w województwie małopolskim w 2015 r.
20.05.2016 Archiwum Turystyka w województwie małopolskim w 2015 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2015 r.
10.10.2016 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2015 r.

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2012 r.
11.04.2014 Archiwum Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2012 r.
2 Informacja sygnalna Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2015 r.
30.06.2016 Archiwum Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2015 r.
3 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2015 r.
25.11.2016 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2015 r.
Do góry