Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie małopolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Opinie lepsze niż przed miesiącem zgłaszają jednostki działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz budownictwa. Jedynie firmy z obszaru handlu detalicznego, a także transportu i gospodarki magazynowej oceniają koniunkturę ostrożniej niż w marcu.