Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie małopolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności.
Bardziej korzystne opinie niż przed miesiącem zgłaszają jednostki działające w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego i detalicznego.