Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja w sprawie przyjmowania i obsługi w Urzędzie Statystycznym w Krakowie wniosków o wpis/ zmianę wpisu w rejestrze REGON w warunkach stanu epidemii

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.03.2020

Wobec wprowadzenia stanu epidemii na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w sytuacji kontaktu telefonicznego lub emailowego podmiotów w sprawach wpisu do rejestru REGON polecam do stosowania poniższą procedurę obsługi wniosku.

Interesanci kontaktują się z niżej wymienionymi osobami

  1. email: +48 695 255 606
  2. email: l

Pracownicy odbierający telefon, e-maila proponują złożenie wniosku RG (dostępnego na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/)  

wraz z dokumentacją towarzyszącą:

  1. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie .

ul. Kazimierza Wyki 3 ( odbiór poczty dwa razy w tygodniu –poniedziałek i czwartek)

Dokumenty będą gromadzone w  kancelarii w przeznaczonym dla Wydziału boksie.

Pracownik   Wydziału Rejestrów   wyznaczony  na podstawie ustalonego dyżuru będzie realizował przesłane   wnioski.

  1. na skrzynkę podawczą urzędu statystycznego na platformie ePUAP

 - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/08q0ndj1is

   https://www.biznes.gov.pl/pl

Wpływające tą drogą zgłoszenia realizowane będą bezpośrednio po ich wpłynięciu.

  1. Na zewnątrz Urzędu wystawiony został  zamykany pojemnik,  do którego można  wrzucić dokumenty. Dokumenty te będą traktowane jak korespondencja przekazana pocztą i realizowane podczas dyżuru pracownika w Urzędzie.
  2. W sytuacji wyjątkowej dopuszczamy możliwość przesłania wniosku wraz z dokumentacją towarzyszącą za pośrednictwem e-mail. Dokumenty te będą realizowane, ale podmiot zostanie zobligowany do przesłania oryginału wniosku pocztą.

Ponadto:

Na drzwiach wejściowych urzędu będą udostępniane na  bieżąco Komunikaty - w sprawie zmiany organizacji pracy urzędu.

 

Wydawanie zaświadczeń:

Osoby składające do Urzędu wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON będą powiadamiane o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON telefonicznie, mailowo (w miarę posiadania kontaktu) lub przez ePUAP.

Powiadomienia pocztą tradycyjną będą wysyłane dwa razy w tygodniu; poniedziałki i czwartki.


Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, m.in. jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej (art.  220. § 1). Udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON (art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej -Dz. U. z 2018 r. poz.997 ze zm.).

Procedura obowiązuje do odwołania !

Do góry