W województwie małopolskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 319,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 9,8% ogólnej liczby dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 311,4 tys., tj. 9,9%). Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,72, co oznacza, że z województwa więcej osób wyjeżdżało do pracy niż przyjeżdżało w tym celu.

 

Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.