Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.11.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2015 r.” stanowi kolejną edycję opracowania z zakresu finansów publicznych, wydawanego z częstotliwością roczną od 2011 r. Opracowanie zawiera szeroki zakres informacji dotyczący dochodów, wydatków i wyniku finansowego budżetów jednostek samorządowych województwa małopolskiego, tj. gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województwa  samorządowego oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału realizowanych zadań.
W części analitycznej opracowania przedstawiono szczegółowy opis sytuacji finansowej jednostek samorządowych w 2015 r. na tle kraju, województwa oraz na tle własnych wyników osiągniętych w poprzednich latach. Zaprezentowano również przychody, rozchody, zobowiązania oraz sposób finansowania deficytu budżetowego w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich kategorii. W ramach analizy dochodów, dodatkowo przedstawiono wielkość środków unijnych zasilających budżety samorządów wraz ze wskazaniem największych ich beneficjentów.
Analizę kończy omówienie pozycji małopolskich jednostek wśród jednostek samorządowych w kraju, ustalonej w oparciu o wybrane wskaźniki budżetowe. Niektóre zagadnienia zaprezentowano również w postaci graficznej (mapy i wykresy), dla lepszego zobrazowanie zmian jakie zaszły w ich strukturze i dynamice na przestrzeni ostatnich lat.
Uzupełnieniem opracowania jest rozbudowana część tabelaryczna. Otwierają ją tablice przeglądowe z ważniejszymi danymi dla województwa w wartościach bezwzględnych, w retrospekcji sięgającej 2000 r. Natomiast zasadniczą część stanowią tablice zawierające dane o wielkości oraz strukturze dochodów i wydatków jednostek samorządowych według rodzajów i według działów oraz wyniku finansowego w 2015 r. Dla ułatwienia indywidualnych obliczeń i analiz, tablice przedstawiono również w formacie Excel.

Do góry