Krótkie, graficzne opracowanie dotyczące demografii w województwie małopolskim