Urząd Statystyczny w Krakowie we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym prowadzi badanie pilotażowe obejmujące podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie badań diagnostycznych, mające na celu pozyskanie informacji o działalności pracowni diagnostycznych (liczba placówek, obsługiwanych podmiotów leczniczych, pacjentów, wykonanych badań diagnostycznych) oraz o wysokospecjalistycznym sprzęcie medycznym wykorzystywanym do badań diagnostycznych.

Badanie pilotażowe realizowane jest za pomocą formularza statystycznego ZD-DIAG Sprawozdanie z medycznej działalności diagnostycznej, skierowanego do zakładów leczniczych, które w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mają zarejestrowane pracownie diagnostyczne.


Formularz ZD-DIAG w formie elektronicznej jest udostępniony w Portalu Sprawozdawczym GUS
w  dniach 16 października - 10 listopada 2017 r.

W celu wypełnienia formularza należy zalogować się do Portalu Sprawozdawczego GUS:

Portal Sprawozdawczy – wejście do systemu

Liczymy na Państwa udział w badaniu.

 

Lista osób do kontaktu w sprawie wypełnienia formularza:

Nazwisko i imię

Telefon

Adres e-mail

Sańka Agata

12 36 10 128

a.sanka@stat.gov.pl

Jurek Joanna

12 36 10 138

j.jurek@stat.gov.pl

Motyka Katarzyna

12 36 10 114

k.motyka@stat.gov.pl

Klimończyk Jolanta

12 36 10 240

j.klimonczyk@stat.gov.pl

Borysiak Katarzyna

12 36 10 138

k.borysiak@stat.gov.pl

Duda Sylwia

12 36 10 102

s.duda@stat.gov.pl

Czarnecka Agnieszka

12 36 10 137

a.czarnecka@stat.gov.pl

Kowal Ilona

12 36 10 106

i.kowal@stat.gov.pl

Rejdych Barbara

12 36 10 131

b.rejdych@stat.gov.pl

Grabowska Halina

12 36 10 204

h.grabowska@stat.gov.pl

Janik Anna

12 36 10 222

a.janik@stat.gov.pl

Roś Barbara

12 36 10 205

b.ros@stat.gov.pl

Seweryn Joanna

12 36 10 212

j.seweryn@stat.gov.pl