W dniach 15-18 października 2019 roku w Urzędzie Statystycznym w Krakowie z okazji Europejskiego Dnia Statystyki, zorganizowano Dni Otwarte.

W dniach 15, 16 i 18 października gośćmi urzędu byli studenci turystyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Szkolenie przeprowadziła P. Monika Wałaszek, kierownik Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Natomiast 17 października Urząd Statystyczny w Krakowie gościł w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Młodzież przywitała P. Monika Wałaszek, która przybliżyła uczniom pracę Urzędu Statystycznego i zapoznała młodzież z pracą statystyków i nauczyła, w jaki sposób korzystać z zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Ponadto podczas zajęć z młodzieżą oraz ze studentami nawiązano do aktualnych wydarzeń tj. do spisów próbnych przed Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań, Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Spotkania były także okazją do zaprezentowania jak ważny jest zarówno dostęp do danych, jak i ich rzetelne przekazywanie podczas samospisu internetowego w badaniach dotyczących statystyki ludności.