FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z partnerami zapraszają w dniach 23, 24 i 26 października 2017 roku do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności z obszarów wiejskich pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”.

Warsztaty poświęcone są poszukiwaniu propozycji rozwiązań dla zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich w województwie małopolskim, a także określenia wpływu procesów uczenia się, jak również wdrażania i zarządzania innowacjami na rozwój i poszerzanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich i terenów o małej gęstości zaludnienia. Istotą współpracy jest określenie pożądanych kierunków zmian w polityce lokalnej i regionalnej, a także przekazanie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami partnerskimi, zaś same propozycje zmian zostaną zaprezentowane w Małopolskim Planie Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich. 

Warsztaty odbywają się w ramach realizacji międzynarodowego projektu poświęconego rozwojowi i promocji innowacji na terenach wiejskich pn. „Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych” (RATIO). Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 organizacji reprezentujących oprócz Małopolski regiony w: Hiszpanii (lider), Niemczech, Czechach, Łotwie, Estonii, Portugalii, Włoszech i Irlandii.

W warsztatach weźmie udział przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, dzieląc się wiedzą z zakresu dostępności danych, zasobów statystyki publicznej oraz narzędzi służących monitorowaniu strategii i polityk regionalnych.

 

Najbliższe spotkania

Powiat myślenicki- 6.11.2017 r. w godz. 15.00-18.00.

Zapraszamy wraz Gminą Wiśniowa do Wiśniowej nr 441 (budynek urzędu gminy)


Powiat wielicki- 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy wraz LGD „Dolina Raby” do Tomaszkowic nr 455(budynek urzędu Gminy Biskupice)


Powiat tatrzański- 9.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy wraz Gminą Bukowina Tatrzańska do Bukowiny ul. Długa 144
(budynek urzędu gminy)


Powiat chrzanowski- 10.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy wraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. do Chrzanowa ul. Grunwaldzka 5
(siedziba ARMZ)


Powiat nowotarski- 13.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy wraz Gminą Nowy Targ na ul. Bulwarową 9 w Nowym Targu
(budynek urzędu gminy)


Powiat limanowski - 16.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00.

Zapraszamy wraz Gminą Tymbark do Tymbarku, nr budynku 49 (budynek urzędu gminy)