Prezentujemy Państwu najnowsze infografiki dotyczące dojazdów uczniów do szkół znajdujących się poza gminą zamieszkania w województwie małopolskim w roku szkolnym 2022/2023. 

Opracowania zawierają dane dotyczące szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Infografiki przedstawiają salda przepływów dla gmin oraz liczby uczniów przyjeżdżających i wyjeżdżających z miast na prawach powiatu.