Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mieszkania w województwie małopolskim - NSP 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 24.02.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja „Mieszkania w województwie małopolskim” jest kolejnym opracowaniem przedstawiającym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r.
Niniejsza publikacja została opracowana w celu zapoznania odbiorców z informacjami charakteryzującymi stan zasobów mieszkaniowych w 2011 r. jak również ze zmianami, jakie zaobserwowano od poprzedniego spisu przeprowadzonego w 2002 r.
Opracowanie zawiera informacje na temat liczebności mieszkań, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, z uwzględnieniem ich własności, wielkości i wieku oraz wyposażenia w instalacje sanitarno - techniczne. W publikacji przedstawiono również dane dotyczące warunków mieszkaniowych ludności pod względem zaludnienia. Wyniki zaprezentowano dla województwa małopolskiego ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.
NSP 2011 był pierwszym spisem zrealizowanym po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w którym zamiast metody tradycyjnej polegającej na zebraniu wszystkich informacji bezpośrednio od respondentów zastosowano metodę „mieszaną” polegającą na zebraniu danych w ramach badania reprezentacyjnego przy wykorzystaniu formularza elektronicznego uzupełnionego o informacje zgromadzone w rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
Całość opracowania składa się z czterech części: uwag ogólnych i metodycznych zawierających informacje na temat zakresu spisu oraz definicji podstawowych pojęć, komentarza analitycznego, w którym omówiono wyniki spisu dotyczące zasobów mieszkaniowych. Podstawowe dane statystyczne przedstawiono w części tabelarycznej w formacie MS Excel.

Do góry