Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport z wyników spisów powszechnych w województwie małopolskim - NSP i PSR 2002

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 03.07.2003

Urząd Statystyczny w Krakowie przekazuje Państwu pierwsze opracowanie danych z terenu województwa małopolskiego, zawierające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz przeprowadzonego łącznie z nim w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 r.,
Powszechnego Spisu Rolnego. Publikacja została opracowana w postaci raportu. Zawiera ostateczne wyniki dotyczące większości tematów będących przedmiotem badania w przeprowadzonych spisach. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na zmiany w czasie, jakie miały miejsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej (lata 1988 - 2002). W tym celu wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
1988 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 1996 zostały przeliczone według podziału administracyjnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 1999 r. i są publikowane po raz pierwszy w niniejszym opracowaniu.

Raport obejmuje część analityczną oraz aneks tabelaryczny. W części analitycznej w sposób syntetyczny omówiono takie zagadnienia jak:
- stan i strukturę demograficzną, społeczną i ekonomiczną ludności,
- gospodarstwa domowe i rodziny,
- migracje ludności,
- infrastrukturę mieszkaniową,
- oraz problematykę rolną, m.in.: użytkowanie gruntów, strukturę zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich.
Część analityczną uzupełniają mapy i wykresy. Dane zawarte w aneksie tabelarycznym zostały zaprezentowane w układzie regionalnym (dane dla województwa, wybrane dane dla podregionów, powiatów oraz gmin). Tak przedstawione dane umożliwią analizę przestrzennego
zróżnicowania rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski.

Do góry