Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badanie wybranych typów spółdzielni

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.06.2018

Urząd Statystyczny w Krakowie przeprowadza badanie wybranych typów spółdzielni, realizowane na formularzu ES-S Sprawozdanie
o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.

Udział Państwa w badaniu przyczyni się do opracowania informacji zbiorczych i wskaźników statystycznych opisujących kondycję spółdzielni
i całego sektora ekonomii społecznej, które będą mogły służyć do oceny i planowania krajowych oraz regionalnych polityk publicznych. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

 

Badanie jest realizowane w ramach projektów:  

„Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014­-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej”, realizowanego
w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  

 

 

REALIZACJA BADANIA

Formularz ES-S jest dostępny w wersji elektronicznej na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 29 czerwca 2018 r.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza na Portalu Sprawozdawczym, papierowe wersje sprawozdania prosimy przesyłać
do 29 czerwca na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna

 

Portal Sprawozdawczy

Portal Sprawozdawczy - wejście do systemu

 

LISTA OSÓB DO KONTAKTU

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dla jednostek z terenu województwa:

Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami

Telefon

E-mail

dolnośląskiego

Anna Bierońska-Picyk

Aneta Niemiec

12 3610200

12 3610126

a.bieronska-picyk@stat.gov.pl

a.niemiec2@stat.gov.pl

kujawsko-pomorskiego

Krystyna Pająk

12 3610139

k.pajak@stat.gov.pl

lubelskiego

Małgorzata Śliwoń

12 3610243

m.sliwon@stat.gov.pl

lubuskiego

Janina Kidawska

Urszula
Stasiak-Jaśkiewicz

12 3610252

12 3610133

j.kidawska@stat.gov.pl

u.jaskiewicz@stat.gov.pl

łódzkiego

Beata Marek

12 3610122

b.marek@stat.gov.pl

małopolskiego

Katarzyna Szydło

Anna Fediuk

12 3610176

12 3349854

k.szydlo@stat.gov.pl

a.fediuk@stat.gov.pl

mazowieckiego

Agnieszka Miś

Małgorzata Kwiecień

12 3610125

12 3610253

a.mis@stat.gov.pl

m.kwiecien@stat.gov.pl

opolskiego

Michał Sosnowski

12 3610111

m.sosnowski@stat.gov.pl

podkarpackiego

Agnieszka Oleniacz

12 3610145

a.oleniacz@stat.gov.pl

podlaskiego

Agnieszka
Pawlik-Ostrowska

12 3610140

a.pawlik-ostrowska@stat.gov.pl

pomorskiego

Katarzyna Jarębska

Krzysztof Borysiak

12 3349855

12 3610146

k.jarebska@stat.gov.pl

k.borysiak2@stat.gov.pl

śląskiego

Zuzanna Kurczab

Karolina Banduła

12 3610143

12 3349853

z.kurczab@stat.gov.pl

k.bandula@stat.gov.pl

świętokrzyskiego

Aneta Niemiec

12 3610126

a.niemiec2@stat.gov.pl

warmińsko-mazurskiego

Jolanta Ścibior

12 3610135

j.scibior@stat.gov.pl

wielkopolskiego

Agata Kalinowska

Izabela Jajkiewicz

12 3610110

12 3349858

a.kalinowska@stat.gov.pl

i.jajkiewicz@stat.gov.pl

zachodniopomorskiego

Beata Balachowska

12 3610242

b.balachowska@stat.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w badaniu i wysiłek włożony w wypełnienie niniejszego formularza.

Do góry