Publikacje Urzędu Statycznego w Krakowie, których termin wydania zaplanowano na 2017 rok. Tematyka Planu Wydawniczego obejmuje między innymi roczniki statystyczne, analizy statystyczne, informacje i opracowania statystyczne, a także foldery i materiały okolicznościowe.