Małopolskie Voivodship in figures 2017

View QR Code A A A save as pdf print
Date of publication: 19.09.2017

Folder prezentuje podstawowe dane o województwie małopolskim w latach 2010, 2015 i 2016 w następujących obszarach tematycznych: stan i ochrona środowiska, ludność, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, wynagrodzenia i świadczenia społeczne, gospodarstwa domowe, ceny, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja i szkoły wyższe, kultura, turystyka, sport, społeczeństwo informacyjne, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rolnictwo, podmioty gospodarki narodowej, finanse publiczne. W publikacji przedstawiono także dane na mapach w przekroju powiatowym oraz zaprezentowano województwo małopolskie na tle kraju. 


up