Opracowanie zawiera ocenę stanu zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego, na podstawie swojej wiedzy i odczuć. Informacja przedstawia wyniki kolejnej edycji europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) przeprowadzonego ostatnio w 2014 r. w porównaniu z podobną oceną w 2009 r. Zakres tematyczny badania był znacznie szerszy i poza subiektywną oceną stanu zdrowia, obejmował takie aspekty jak: chorobowość, zdrowie psychiczne, wypadki i urazy, korzystanie z opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna oraz determinanty zdrowia. Cała tematyka badania dla kraju i według województw została przestawiona w publikacji „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” i jest dostępna na stronie www http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html