Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2022/2023
07.08.2023 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2022/2023
2 Informacja sygnalna Edukacja w województwie małopolskim w roku szkolnym 2008/2009
11.04.2014 Archiwum Edukacja w województwie małopolskim w roku szkolnym 2008/2009

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2022 r.
28.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie małopolskim w okresie I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie małopolskim w okresie I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2024 r.
28.06.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2024 r.
2 Informacja sygnalna Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2022 r. - wyniki wstępne
29.02.2024 Archiwum Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2022 r. - wyniki wstępne
3 Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2020-2022
18.12.2023 Archiwum Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2020-2022
4 Informacja sygnalna Współpraca organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2021 r. (wyniki wstępne)
28.02.2023 Archiwum Współpraca organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2021 r. (wyniki wstępne)
5 Informacja sygnalna Sytuacja hydrologiczna w województwie małopolskim w 2019 i 2020 r.
10.06.2020
6 Informacja sygnalna Fundusze Europejskie w województwie małopolskim — stan realizacji NSRO 2007–2013 na dzień 30 VI 2016 r.
22.05.2017
7 Informacja sygnalna Gospodarka oparta na wiedzy w województwie małopolskim w latach 2011–2013
26.01.2015

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2022 r.
29.06.2023 Archiwum Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2023 r.
29.05.2024 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Zgony według wybranych przyczyn w województwie małopolskim w 2022 r.
06.12.2023
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie małopolskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
4 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie małopolskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
5 Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie małopolskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
6 Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim w 2016 r.
07.07.2017 Archiwum Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim w 2016 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2022 r.
04.10.2023 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2022 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2023 r.
21.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2023 r.
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2022 r.
15.02.2024 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2022 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 1 kwartał 2024 r.
27.06.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 1 kwartał 2024 r.
2 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie małopolskim - wyniki NSP 2021
18.03.2024 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie małopolskim - wyniki NSP 2021
3 Informacja sygnalna  Wypadki przy pracy w województwie małopolskim w 2009 r.
11.04.2014 Archiwum  Wypadki przy pracy w województwie małopolskim w 2009 r.
4 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie małopolskim w 2010 r.
11.04.2014 Archiwum Warunki pracy w województwie małopolskim w 2010 r.
5 Informacja sygnalna Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2012 r.
09.04.2014 Archiwum Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2012 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2023 r.
17.07.2024 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2022 r.
14.09.2023 Archiwum Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie małopolskim w 2023 r.
18.07.2024 Archiwum Rolnictwo w województwie małopolskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie małopolskim - część II
02.09.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie małopolskim
29.04.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie małopolskim
05.10.2021
5 Informacja sygnalna Lasy i gospodarka leśna w województwie małopolskim w 2007 r.
11.04.2014 Archiwum Lasy i gospodarka leśna w województwie małopolskim w 2007 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2022 r.
25.07.2023 Archiwum Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie małopolskim w 2022 r.
25.04.2023 Archiwum Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie małopolskim w 2022 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2022 r.
11.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2022 r.

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2023 r.
10.06.2024 Archiwum Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2023 r.
03.06.2024 Archiwum Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2023 r.
3 Osoby niepełnosprawne prawnie w województwie małopolskim w 2022 r.
27.11.2023 Archiwum Osoby niepełnosprawne prawnie w województwie małopolskim w 2022 r.
4 Informacja sygnalna Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2023 r.
19.10.2023 Archiwum Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2023 r.
5 Informacja sygnalna Świadczenia na rzecz rodziny wypłacane obywatelom Ukrainy w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2023 r.
19.10.2023 Archiwum Świadczenia na rzecz rodziny wypłacane obywatelom Ukrainy w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2023 r.
6 Informacja sygnalna Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2022 r.
28.09.2023 Archiwum Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2022 r.
7 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2022 r.
20.07.2023 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2022 r.
8 Informacja sygnalna Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2022 r.
15.06.2023 Archiwum Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2022 r.
9 Informacja sygnalna Ocena stanu zdrowia ludności w województwie małopolskim w 2014 r.
16.05.2017
10 Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2012 r.
11.04.2014 Archiwum Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2012 r.
Do góry