W pierwszym półroczu 2023 r. na wsparcie obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,7 mln zł. Na wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zostało przekazane 48,8% tej kwoty. W większości zasiłki rodzinne wypłacano na dzieci poniżej 18 roku życia (99,4% ogólnej liczby dzieci, na które wypłacano zasiłki rodzinne). Świadczenia opiekuńcze stanowiły 35,0% świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.