W pierwszym półroczu 2023 r. ze świadczeń z pomocy społecznej w województwie małopolskim skorzystało 9,9 tys. obywateli Ukrainy, co stanowiło 10,4% wszystkich świadczeniobiorców z tego kraju w Polsce. Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 4,3 mln zł, tj. 11,4% kwoty świadczeń udzielonych w kraju.