Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska w województwie małopolskim w latach 2010-2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 04.12.2012
Częstotliwość wydania: Co 2 lata

    „Ochrona środowiska w województwie małopolskim w latach 2010-2011” jest siódmą z kolei edycją publikacji, wydawanej co dwa lata przez Urząd Statystyczny w Krakowie, poświęconą tematyce ochrony środowiska w regionie. Opracowanie ma na celu przedstawienie wielostronnych aspektów działalności człowieka w środowisku naturalnym.
     Podstawowym źródłem prezentowanych danych jest sprawozdawczość GUS. Ponadto, w publikacji wykorzystano dane ze sprawozdawczości resortowej oraz instytucji zajmujących się ekologią, działających na terenie województwa małopolskiego.
     Opracowanie składa się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz części tabelarycznej. Uwagi metodyczne, poprzedzające komentarz analityczny, zawierają wyjaśnienia zasad i metod grupowania danych oraz podstawowe pojęcia i definicje. W części zawierającej wyniki badań przedstawiono stan środowiska w województwie w ostatnim okresie oraz zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w dziedzinach, takich jak m.in.: wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi, gospodarka wodna i ściekowa, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, odpady, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. W części tabelarycznej dane zgrupowano w 6 działach tematycznych charakteryzujących składniki środowiska, czynniki zagrożeń oraz działalność na rzecz ochrony środowiska. 
     Dla zobrazowania zachodzących zmian oraz umożliwienia porównań, dane dla województwa małopolskiego zaprezentowano w retrospekcji od 2000 r. oraz na tle kraju i ościennych województw. Wybrane informacje za 2011 r. przedstawiono w ujęciu przestrzennym według podregionów, powiatów i gmin. 

Do góry