Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

PSR 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 05.11.2012
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja prezentuje wyniki Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2010), przeprowadzonego w dniach 1 września – 31 października 2010 r., dotyczące charakterystyki gospodarstw rolnych dokonanej według użytkowników, grup obszarowych gospodarstw oraz według podregionów i powiatów.
     PSR 2010 był pierwszym spisem przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zrealizowanym tylko na formularzu elektronicznym oraz wykorzystującym w szerokim zakresie źródła administracyjne. Oprócz wywiadów przeprowadzanych przez rachmistrzów spisowych z wykorzystaniem urządzeń typu hand-held (CAPI), w spisie zastosowano zbieranie danych poprzez wywiady telefoniczne wspomagane programem komputerowym (CATI) oraz samospis internetowy (CAII).
     Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i części tabelarycznej. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w spisie i badaniu metod produkcji rolnej oraz schematy losowania próby. W części analitycznej przestawiono analizę uzyskanych wyników składającą się z ogólnej charakterystyki gospodarstw (zawiera ona informacje m.in. o wielkości gospodarstw, rodzaju prowadzonej działalności rolniczej, typologii gospodarstw rolnych zgodnej z kryteriami stosowanymi w Eurostacie), użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, posiadania zwierząt gospodarskich, wyposażenia w środki produkcji rolnej, stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, źródeł dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Ponadto scharakteryzowano użytkowników gospodarstw rolnych, a także osoby w nich pracujące. Z uwagi na to, że dominującym
sposobem gospodarowania jest gospodarstwo indywidualne, tablice i wykresy zamieszczone w części analitycznej ukazują dane przede wszystkim dla tej zbiorowości. Podstawowe dane zaprezentowano na tle wyników dla Polski i w porównaniu do wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002.
     Dodatkowo, ze względu na specyfikę woj. małopolskiego, scharakteryzowano gospodarstwa rolne położone na terenach górskich, tj. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 

Do góry