Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 2011-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2016

Przekazujemy Państwu czwartą edycję analitycznej publikacji charakteryzującej regionalne i lokalne zróżnicowanie warunków życia mieszkańców województwa małopolskiego.
Zaprezentowane dane dla lat 2011-2015 w przekrojach terytorialnych pozwalają prześledzić dynamikę i kierunki zmian warunków życia ludności w wybranych dziedzinach tematycznych takich jak:
zasoby ludzkie, aktywność gospodarcza, zamożność mieszkańców, dostępność usług społecznych. Do opisu każdej dziedziny wykorzystano zestaw wskaźników określających natężenie omawianych zjawisk, a także ich przestrzenne zróżnicowanie.
Zasadniczą część opracowania stanowi analiza składająca się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono warunki życia ludności województwa małopolskiego na tle kraju i innych województw. W drugim szczegółowo omówiono warunki życia ludności w powiatach województwa. W trzecim rozdziale zawarto opis zróżnicowań poziomu życia w gminach identyfikując przy tym obszary problemowe. Analiza prowadzona jest analogicznie we wszystkich trzech rozdziałach, z uwzględnieniem wspomnianego wcześniej zakresu tematycznego. Badane zjawiska i uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresach i mapach. Ze względu na złożoność zagadnienia, do opracowania syntetycznej oceny poziomu życia w przekrojach powiatów i gmin zastosowano analizę wielowymiarową.
Uzupełnieniem opracowania jest część tabelaryczna, która zawiera wskaźniki dla województwa małopolskiego ogółem oraz wybrane wskaźniki w podziale na miasta i wieś, a także w układzie podregionów, powiatów i gmin. Zestawione dane zamieszczono w plikach Excela, co pozwala prowadzić pogłębione własne analizy. Całość opracowania poprzedzona została uwagami metodycznymi, w których przedstawiono definicje pojęć i opis metod stosowanych w publikacji.
Wydanie jest opracowane wyłącznie w wersji elektronicznej i dostępne na stronie Internetowej Urzędu oraz na płycie CD.

Do góry