Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Beneficjenci pomocy społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w 2009 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.04.2011

      Publikacja przedstawia zbiorowość beneficjentów pomocy społecznej – mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. To specyficzny obszar, gdzie duże miasto silnie wpływa na powiązane z nim mniejsze miasta i wsie. Naszym celem było opisanie, jak dalece te procesy rzutują z jednej strony na społeczność rodzin uzależnionych od pomocy społecznej, a z drugiej na skalę tego uzależnienia.
     Opracowanie zawiera charakterystykę gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej, na tle sytuacji społeczno–demograficznej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Autor starał się wykazać, że tak jak poszczególne strefy KOM mają swoją specyfikę, tak również społeczność beneficjentów pomocy społecznej różni się w zależności od miejsca zamieszkania, sytuacji na rynku pracy, wieku członków gospodarstw domowych i ich stanu zdrowia – a to tylko najważniejsze zmienne opisujące tę zbiorowość.
     Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem o tej tematyce wykorzystującym w głównej mierze administracyjne źródła danych. W zasadniczej jej części są to dane zarejestrowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz w ośrodkach pomocy społecznej gmin wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, zebrane
następnie i opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
    Wykorzystano również dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o bezrobociu w 2009 r., Ministerstwa Finansów,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Biura Informacji Urzędu Miasta Krakowa.

Do góry