Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. w porównaniu z NSP 2011 notowano spadek udziału osób pozostających w związkach małżeńskich w ogólnej liczbie ludności o 0,7 p. proc, a wzrost rozwiedzionych o 2,3 p. proc. Obywatele Polski stanowili 99,7%, a 0,3% cudzoziemcy. Liczba osób niepełnosprawnych wzrosła o 20,0%. Notowano wzrost osób z wykształceniem wyższym o 44,0%.