Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:ludność

Treści 30

1.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2023
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2023 - Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego zawiera zestaw wszechstronnych i aktualnych informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz poziom życia mieszkańców województwa małopolskiego. Jako nowy okres odniesienia w publikacji przyjęty został rok 2019, co pozwala lepiej...
2.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2023
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
28.12.2023 - Rocznik Statystyczny Krakowa prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą oraz poziom życia mieszkańców Krakowa. Szczegółowe informacje statystyczne o Krakowie zostały zebrane w działach tematycznych dotyczących m.in. demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy...
3.
Województwo małopolskie w liczbach 2023
Publikacje i foldery / Foldery
19.09.2023 - Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle innych województw....
4.
31.07.2023 - Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2022 r.” została opracowana w serii wydawniczej Analizy statystyczne. Opracowanie zawiera opis stanu i struktury ludności, ruch naturalny oraz migracje. Typologie demograficzne oraz różnorodne wskaźniki, które wykorzystano do analizy...
5.
Ludność w województwie małopolskim w 2022 r.
Infografiki / Infografiki US Kraków
11.07.2023 - ...
6.
Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ludność
31.05.2023 - W opracowaniu sygnalnym przedstawiono sytuację demograficzną województwa małopolskiego w 2022 r. Stan ludności, ruch naturalny i migracje porównano z poprzednim rokiem, a wybrane wskaźniki przedstawiono na tle kraju. Szczegółowa analiza procesów demograficznych w podziale na podregiony, powiaty i...
7.
28.04.2023 - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego zawiera wszechstronny zestaw informacji statystycznych opisujących społeczeństwo, kapitał ludzki, jakość i warunki życia, gospodarkę, finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisko naturalne. Opracowanie stanowi...
8.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2022
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2022 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą trzecią edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
9.
30.12.2022 - Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2021 r.” została opracowana w serii wydawniczej Analizy statystyczne. Opracowanie zawiera opis stanu i struktury ludności, ruch naturalny oraz migracje. Typologie demograficzne oraz różnorodne wskaźniki, które wykorzystano do analizy...
10.
06.12.2022 - Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. w porównaniu z NSP 2011 notowano spadek udziału osób pozostających w związkach małżeńskich w ogólnej liczbie ludności o 0,7 p. proc, a wzrost rozwiedzionych o 2,3 p. proc. Obywatele Polski stanowili 99,7%, a 0,3%...
11.
27.09.2022 - Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. populacja w województwie małopolskim liczyła 3432,3 tys. osób. Liczba ludności była większa o 2,8% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych było 1288,0 tys. mieszkań, tj. o...
12.
Województwo małopolskie w liczbach 2022
Publikacje i foldery / Foldery
15.09.2022 - Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski....
13.
Ludność w województwie małopolskim w 2021 r.
Infografiki / Infografiki US Kraków
11.07.2022 - ...
14.
Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ludność
31.05.2022 - Opracowanie sygnalne prezentuje sytuację demograficzną województwa małopolskiego w 2021 r. z uwzględnieniem powiatów. Stan i struktury ludności, ruch naturalny i migracje porównano z 2020 r., a wybrane wskaźniki dla województwa przedstawiono na tle kraju. Źródła danych oraz uwagi metodologiczne...
15.
20.05.2022 - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego przedstawia procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentuje ich zróżnicowanie wewnętrzne w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym...
16.
Dzień Statystyki Polskiej 2022
Infografiki / Infografiki US Kraków
09.03.2022 - ...
17.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2021
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2021 - Przekazujemy Państwu dwudziestą czwartą edycję publikacji Rocznik Statystyczny Krakowa. Rocznik zawiera najważniejsze dane statystyczne w ujęciu przestrzennym, szczegółowo charakteryzujące poziom życia mieszkańców i sytuację gospodarczą w Krakowie. Informacje o Krakowie zostały zebrane w działach...
18.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2021
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2021 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą drugą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
19.
Województwo małopolskie w liczbach 2021
Publikacje i foldery / Foldery
03.09.2021 - Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski....
20.
16.08.2021 - Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2020 r., która kształtowała się pod wpływem trwającej pandemii COVID–19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, została przedstawiona w publikacji należącej do serii Analizy statystyczne. Większość zmian w zjawiskach porównano z poprzednim rokiem, a...
21.
31.05.2021 - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego przedstawia procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentuje ich zróżnicowanie wewnętrzne w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym...
22.
Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ludność
14.05.2021 - Informacja sygnalna prezentuje sytuację demograficzną województwa małopolskiego, która kształtowała się w 2020 r. pod wpływem trwającej pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Stan i struktury ludności, ruch naturalny i migracje porównano do poprzedniego roku, a wybrane wskaźniki...
23.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2020
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2020 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą pierwszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
24.
18.12.2020 - Przekazujemy Państwu analityczną publikację charakteryzującą warunki życia mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2015–2019. Czynniki warunkujące poziom życia mieszkańców zgrupowane zostały w dziedziny tematyczne dotyczące zasobów ludzkich, aktywności gospodarczej, zamożności, dostępności...
25.
10.07.2020 - Publikacja „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2019 r.” została opracowana w serii wydawniczej Analizy statystyczne. Zakres tematyczny oraz forma prezentacji danych jest kontynuacją wydawanych co roku publikacji pt. „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim”....
26.
Ludność w województwie małopolskim w 2019 r.
Infografiki / Infografiki US Kraków
10.07.2020 - ...
27.
29.05.2020 - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego przedstawia procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentuje ich zróżnicowanie wewnętrzne w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym...
28.
Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ludność
15.05.2020 - Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe dane demograficzne o województwie małopolskim z uwzględnieniem stanu i struktur ludności, ruchu naturalnego oraz migracji w 2019 r. Wybrane dane porównano do poprzedniego roku, a także przedstawiono na tle kraju oraz powiatów województwa małopolskiego....
29.
Województwo Małopolskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2019 - Przekazujemy Państwu szesnastą edycję publikacji Województwo Małopolskie – Podregiony, Powiaty, Gminy. Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących warunki życia mieszkańców i stan gospodarki województwa małopolskiego w ujęciu przestrzennym. Publikacja prezentuje najważniejsze...
30.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2019
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2019 - Przekazujemy Państwu dwudziestą trzecią edycję publikacji Rocznik Statystyczny Krakowa. Rocznik zawiera najważniejsze dane statystyczne w ujęciu przestrzennym, szczegółowo charakteryzujące poziom życia mieszkańców i sytuację gospodarczą w Krakowie. Informacje o Krakowie zostały zebrane w działach...
Do góry