W 2016 r. w województwie małopolskim aktywnych było 8,8 tys. organizacji non-profit takich jak: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne podmioty wyznaniowe. W Krakowie miało swoją siedzibę 28,2% wszystkich organizacji non-profit z województwa małopolskiego.