W 2018 r. na terenie województwa małopolskiego działało 8,7 tys. organizacji non-profit, zrzeszających łącznie 527,3 tys. członków. W Krakowie swoją siedzibę miało prawie 30% wszystkich organizacji działających w województwie. Łączna suma przychodów osiągniętych przez małopolskie organizacje non-profit wyniosła 2,8 mld zł.