W województwie małopolskim w kilku ostatnich miesiącach notowano opady atmosferyczne znacznie poniżej normy wieloletniej. Najniższe opady przypadły na miesiące, w których rozpoczyna się wegetacja wielu roślin uprawnych. Stan głównych rzek województwa układał się na granicy stanów średnich i niskich. Odpływ wody z rzek również był niższy niż ten wynikający z normy wieloletniej.