W 2022 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 26,1 mln porad lekarskich i 3,6 mln porad stomatologicznych. Na tysiąc ludności przypadały 72 osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia oraz 173 pacjentów, którzy skorzystali z pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć. W końcu roku w 1136 aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało 2336 magistrów farmacji oraz 2891 techników farmaceutycznych. W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego przyjęto 104,0 tys. kuracjuszy, w tym 91,5 tys. w trybie stacjonarnym.