Przedmiotem opracowania jest opieka medyczna sprawowana w przychodniach i praktykach lekarskich udzielających porad w zakresie świadczeń ambulatoryjnych. Przedstawione są także informacje dotyczące: ratownictwa medycznego, lecznictwa uzdrowiskowego oraz działalności aptek ogólnodostępnych.