W dniu 31 grudnia 2022 r. 210,3 tys. osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby te stanowiły 6,1% ogólnej liczby mieszkańców województwa.