Opracowanie prezentuje informacje na temat osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim w 2017 r., tj. na temat osób z orzeczeniem o niezdolności do pracy/niepełnosprawności (z uwzględnieniem płci i grup wieku). Informacja sygnalna zawiera także dane na temat: osób niepełnosprawnych na rynku pracy, kształcenia osób niepełnosprawnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.