Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Zmniejszyło się pogłowie głównych grup zwierząt gospodarskich. Wzrosło zużycie nawozów mineralnych oraz wapniowych. Spadła liczba ciągników oraz opryskiwaczy, natomiast wzrosła liczba kombajnów zbożowych i ziemniaczanych. Mniej niż jedna piąta gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego uzyskiwała główne dochody z prowadzonej działalności rolniczej.