Graficzna prezentacja danych o powiatach województwa małopolskiego m.in. z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo wybrane dane z zakresu bezrobocia rejestrowanego oraz turystyki prezentowane z częstotliwością kwartalną, a dane demograficzne z częstotliwością półroczną i roczną.