Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 2007-2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.12.2012

Zaprezentowane dane dla lat 2007-2011 w przekrojach terytorialnych pozwalają prześledzić dynamikę i kierunki zmian warunków życia ludności w wybranych dziedzinach tematycznych takich jak: zasoby ludzkie, aktywność gospodarcza, zamożność mieszkańców,  dostępność usług społecznych. Do opisu każdej dziedziny wykorzystano zestaw wskaźników określających natężenie omawianych zjawisk, a także ich przestrzenne zróżnicowanie. Ze względu na złożoność zagadnienia, do opracowania syntetycznej oceny poziomu życia w przekrojach terytorialnych zastosowano analizę wielowymiarową.
     Zasadniczą część opracowania stanowi analiza składająca się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono warunki życia ludności woj. małopolskiego na tle kraju i innych województw. W drugim szczegółowo omówiono warunki życia ludności w powiatach województwa. W trzecim rozdziale  zawarto opis zróżnicowań poziomu życia w gminach identyfikując przy tym obszary najlepiej i najsłabiej prosperujące. Analiza prowadzona jest analogicznie we wszystkich trzech rozdziałach, z uwzględnieniem wspomnianego wcześniej zakresu tematycznego. Badane zjawiska i uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresach i mapach.
     Uzupełnieniem opracowania jest część tabelaryczna, która zawiera wskaźniki dla woj. małopolskiego ogółem oraz wybrane wskaźniki w podziale na miasta i wieś, a także w układzie podregionów, powiatów i gmin.  Zestawione dane zamieszczono w plikach Excela, co pozwala  prowadzić pogłębione własne analizy. Całość opracowania poprzedzona została uwagami metodycznymi, w których przedstawiono pojęcia i definicje stosowane w publikacji.

Do góry