Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. populacja w województwie małopolskim liczyła 3432,3 tys. osób. Liczba ludności była większa o 2,8% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych było 1288,0 tys. mieszkań, tj. o 19,3% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.