Informacja sygnalna zawiera informacje na temat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie małopolskim, tj. przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, nakładach na działalność innowacyjną, przychodach ze sprzedaży, publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi podmiotami.