latach 2018–2020 aktywność innowacyjną prowadziło 41,7% przedsiębiorstw przemysłowych (w kraju – 36,7%) oraz 38,3% przedsiębiorstw usługowych (w kraju – 33,0%). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2020 r. wyniosły 2927,7 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych (o 8,1% mniej niż rok wcześniej) oraz 1725,5 mln zł – w przedsiębiorstwach usługowych (o 24,1% więcej). W 2020 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub znacząco ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2018–2020 w przychodach ogółem przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 12,5%, a w przedsiębiorstwach usługowych – 5,1%.