Opracowanie zawiera podstawowe dane dotyczące klubów sportowych w województwie małopolskim. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące: osób ćwiczących w klubach sportowych, kadry szkoleniowej, obiektów sportowych. Przedstawiono analizę przestrzenną zjawiska.