Opracowanie zawiera podstawowe dane dotyczące działalności klubów sportowych w województwie małopolskim w 2022 r. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące: sekcji sportowych, grup sportów (w tym wybranych rodzajów sportów), osób ćwiczących oraz kadry szkoleniowej.

W końcu 2022 r. w województwie małopolskim prowadziło działalność 1,5 tys. klubów sportowych, w których ćwiczyło 118,1 tys. osób. Większość ćwiczących stanowiły osoby w wieku do lat 18. We wszystkich klubach funkcjonowało 2,3 tys. sekcji różnych rodzajów sportów. Działalność klubów angażowała 7,2 tys. pracowników, przy czym kadra szkoleniowa liczyła 6,0 tys. osób.