W 2020 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 26724,1 mln zł, podczas gdy wydatki 26419,0 mln zł. W ujęciu rocznym dochody zwiększyły się o 12,3%, a wydatki o 9,8%. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką wynoszącą 305,1 mln zł wobec deficytu wykazanego w 2019 r. (269,4 mln zł).