W 2021 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 29640,4 mln zł, podczas gdy wydatki 28314,5 mln zł. W ujęciu rocznym dochody zwiększyły się o 10,9%, a wydatki o 7,2%. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką wynoszącą 1325,9 mln zł, podczas gdy w 2020 r. nadwyżka osiągnęła wartość 305,1 mln zł. W 2021 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 29640,4 mln zł, podczas gdy wydatki 28314,5 mln zł. W ujęciu rocznym dochody zwiększyły się o 10,9%, a wydatki o 7,2%. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką wynoszącą 1325,9 mln zł, podczas gdy w 2020 r. nadwyżka osiągnęła wartość 305,1 mln zł.