W 2022 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 29784,1 mln zł, podczas gdy wydatki 31237,4 mln zł. W ujęciu rocznym dochody zwiększyły się o 0,5%, a wydatki o 10,3%. Rok budżetowy zamknął się deficytem wynoszącym 1453,2 mln zł, podczas gdy w 2021 r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1325,9 mln zł.